top of page

Πως οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τις βασικές καλλιέργειες

Updated: Aug 6, 2023

Ο καιρός και η γεωργία είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους


Αγρομετεωρολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τους παράγοντες του περιβάλλοντος – Θερμοκρασία, Υγρασία και Αέρα – που επιδρούν στη γεωργική παραγωγή και εξετάζει τη διασύνδεσή τους με το περιβάλλον.


Η επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος παρουσιάζεται σε διάφορες φάσεις της ανάπτυξης του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου και σχετίζονται με τη φυσιολογία, την υγεία, τη διατήρηση του εδάφους και τον εν γένει καθορισμό των μεθόδων αντιμετώπισης των δυσχερειών και προβλημάτων που προκύπτουν.

Πως επηρεάζουν οι συνθήκες του περιβάλλοντος τις βασικές 5 καλλιέργειες στην Ελλάδα;

1. Αμπέλι

Πώς επιδρά η θερμοκρασία του αέρα στην καλλιέργεια του αμπελιού

Οι χαμηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν τη μη ξυλοποιημένες κληματίδες αν ξεπεράσουν τους -4ο C, αντίθετα οι ξυλοποιημένες κληματίδες και τα πρέμνα αντέχουν σε θερμοκρασίες ως -12ο C, αρκεί η διάρκεια τους να είναι πολύ λίγες ώρες, διότι σε αντίθετη περίπτωση καταστρέφονται ο παραγωγικοί οφθαλμοί.

Πολύ επικίνδυνοι είναι οι παγετοί της άνοιξης για το αμπέλι όταν υπάρχει νεαρή βλάστηση και καρποφόρα όργανα εν τη γενέσει τους. Τότε αν δεν ληφθούν μέτρα παγο-προστασίας υπάρχει κίνδυνος μείωσης της παραγωγής.

Στην αντίθετη περίπτωση, Οι υψηλές θερμοκρασίες της χώρας μας δεν επηρεάζουν εν γένει την ανάπτυξη του αμπελιού, έως τους 50ο C.

Η θερμοκρασία εδάφους στην καλλιέργεια του αμπελιού

Η θερμοκρασία του εδάφους έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια του αμπελιού. Συγκεκριμένα, θερμοκρασίες εδάφους της τάξης των 27-29ο C κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου και η ανάπτυξη της παραγωγής βρίσκεται στο έπακρο, βοηθάνε στη ριζοβολία του.

Η υγρασία αέρα στην ανάπτυξη του αμπελιού

Το αμπέλι είναι μια καλλιέργεια που έχει προσαρμοστεί στις ξηροθερμικές συνθήκες σε περιοχές με λίγες βροχοπτώσεις και για το λόγο αυτό έχει υψηλή αντοχή στην έλλειψη υγρασίας στην ατμόσφαιρα. (Υγρασία < 30% ή Ξηρασία)

Η ξηρικές συνθήκες ιδιαίτερα σε αμπελώνες με βρώσιμες ποικιλίες, επηρεάζουν την περίοδο της άνθησης και το σχηματισμού του βότρυ.

Ισχυρή ξηρασία μειώνει τον όγκο παραγωγής, λόγω ελλιπούς διαφοροποίησης των ανθέων σε καρπούς.

Επίσης, σημαντική επίδραση της ξηρασίας σε οινάμπελα, υπάρχει το καλοκαίρι όταν πλησιάζει η συγκομιδή, οπότε μπορεί να υπάρξει συρρίκνωση των ραγών και μείωση του παραγόμενου γλεύκους.

Από την άλλη μεριά, Οι υψηλές υγρασίες του πριβάλλοντος προκαλούν ή εντείνουν μυκητολογικές προσβολές, με επικίνδυνες περιόδους την άνθηση και καρπόδεση όσο και την περίοδο πρίν το γυάλισμα των ραγών, οπότε ό βότρυς παριέχει ζάχαρα, είναι υδαρής και έχει μειωθεί ο χώρος για την κυκλοφορία αέρα μεταξύ των ραγών.

Υγρασία εδάφους και καλλιέργεια του αμπελιού

Το αμπέλι επηρεάζεται σημαντικά από τη περίσσεια εδαφικού νερού.

Ιδιαίτερα την περίοδο της ωρίμανσης, η περίσσεια εδαφικού νερού προκαλεί ευαισθησία σε μυκητολογικές ασθένειες, οι ράγες μεγαλώνουν πολύ και γίνονται υδαρείς και υποβαθμίζονται τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της και του γλεύκους αντίστοιχα.

Η έλλειψη εδαφικού νερού (Υγρασία >25cb) από την άλλη μεριά, στα αρχικά στάδια ανάπτυξης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της μειώνει τη φυλλική επιφάνεια που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των καρπών. Επίσης, η έλλειψη νερού δημιουργεί στο αμπελώνα κατά την περίοδο της ωρίμανσης, ξήρανση φύλλων, ελίκων και συρρίκνωση των βότρεων και μπορεί να αποβεί καταστροφική για την παραγωγή.

Επιπτώσεις του ισχυρού ανέμου (άνω των 4 μπφ) στην ανάπτυξη του αμπελιού

Ο ισχυρός άνεμος εκτός του περιορισμού της φυτοπροστασίας στο αμπέλι, δημιουργεί υποβάθμιση του σταφυλιού από μηχανικές βλάβες και μείωση της εμπορευσιμότητας του νωπού προϊόντος. Επίσης, σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες, προκαλεί μεγάλη καταστροφή στην παραγωγή. Ακόμη, μηχανικές βλάβες σε κληματίδες είναι πολύ συχνές κατά την περίοδο της ανάπτυξής τους την άνοιξη.

2. Σιτάρι

Ανάπτυξη σιταριού και ακραίες τιμές θερμοκρασίας αέρα

Η καλλιέργεια του σιταριού επηρεάζεται σπάνια από το παγετό όταν ο σπόρος είναι τουλάχιστον 2-3 εκ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, αργότερα τα φυτά έχουν αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες ως -20Ο C, ή κάτω από χιόνι ως -40ο C.

Ο επηρεασμός που μπορεί να δεχθεί η καλλιέργεια του σιταριού είναι η καθυστέρηση στη βλάστηση του σπόρου ή της ανάπτυξης του στελέχους την άνοιξη.

Αντίθετα, Οι υψηλές θερμοκρασίες του αέρα σε βαθμό καύσωνα κατά την περίοδο της άνοιξης, προκαλούν ατελή γονιμοποίηση των ανθέων και αργότερα ατελές γέμισμα του σπόρου με αποτέλεσμα μείωση της παραγωγής.

Πώς επιδρά η θερμοκρασία εδάφους στην καλλιέργεια του σιταριού

Στη καλλιέργεια του σιταριού, η θερμοκρασία εδάφους με ελάχιστη 3-4ο C, επηρεάζει την βλάστηση του σπόρου. Χαμηλότερες θερμοκρασίες καθυστερούν την βλάστηση και αυξάνουν το κίνδυνο προσβολής από έντομα εδάφους. Η άριστη θερμοκρασία εδάφους για βλάστηση του σπόρου είναι 20-22ο C.

Γιατί είναι σημαντική η ατμοσφαιρική υγρασία στην ανάπτυξη του σιταριού

Η καλλιέργεια του σιταριού επηρεάζεται από τη ξηρασία ουσιαστικά.

Υγρασία αέρα <30% κατά το φύτρωμα του σπόρου και ιδιαίτερα σε συνδυασμό με χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να προκαλέσει νανισμό των φυταρίων και καταστροφή της καλλιέργειας.

Επίσης, σημαντική περίοδος είναι η γονιμοποίηση του φυτού, όπου σε περιπτώσεις έλλειψης ικανοποιητικής υγρασίας του αέρα γίνεται ατελής η διεργασία αυτή και επιφέρει μείωση της παραγωγής.

Επιθυμητή είναι η ξηρασία τη περίοδο της συγκομιδής ώστε ο σπόρος να είναι απαλλαγμένος από υγρασία και να αποθηκευτεί υγιής.

Αντίθετα, Υψηλές υγρασίες, σε ποσοστό >70%, επηρεάζουν την παραγωγή του σιταριού κατά την περίοδο της άνοιξης και λίγο πριν την ωρίμανση του σπόρου. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε την κδήλωση μυκητολογικών ασθενειών που καταστρέφουν το παραγόμενο σπόρο και μειώνουν τη παραγωγή.

Η εδαφική υγρασία στην καλλιέργεια του σιταριού

Η υγρασία του εδάφους, κατά την καλλιέργεια του σιταριού παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η καλλιέργεια του σιταριού ως μη αρδευόμενη συνήθως, δεν υποφέρει από υπερεπάρκεια εδαφικού νερού διότι οι μεγάλες ανάγκες της βρίσκονται στην άνοιξη οπότε υπάρχουν λιγότερες βροχές.

Σε περιπτώσεις που το χειμώνα υπάρχει υπερβολικό εδαφικό νερό η καλλιέργεια υποφέρει από έλλειψη αέρα στο ριζικό σύστημα και δεν αναπτύσσεται ενώ σε μεγάλες περιόδους κορεσμού ο σπόρος προσβάλλεται από μυκητολογικές ασθένειες και σαπίζει με αποτέλεσμα επίδραση στην παραγωγή.

Στην αντίθετη περίπτωση της έλλειψης εδαφικής υγρασίας/ εδαφικού νερού (εδαφικής Υγρασία > 25cb) η καλλιέργεια του σιταριού επηρεάζεται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Για παράδειγμα, στο στάδιο δημιουργίας των αδελφιών, δηλαδή περισσοτέρων στελεχών ανά ρίζα, στο στάδιο της παραγωγής ζωτικών γυρεόκοκκων και φυσικά στην επικονίαση.

Σε όλα τα παραπάνω στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας, μπορεί να υπάρξει μείωση της ποσότητας του παραγομένου προϊόντος.

Πώς επηρεάζουν οι ισχυροί άνεμοι την καλλιέργεια του σιταριού

Το σιτάρι γενικά δεν επηρεάζεται από τους ισχυρούς ανέμους κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Η πιο επικίνδυνη περίοδος είναι το καλάμωμα πριν συγκομιδή όπου εκεί σε συνδυασμό με βροχή ή χαλάζι έχουμε πλάγιασμα του στελέχους και υποβάθμιση ως και καταστροφή της παραγωγής.

3. Βαμβάκι


Η θερμοκρασία του αέρα ως παράγοντας στην καλλιέργεια του βαμβακιού

Συνήθως, το βαμβάκι κατά την καλλιέργειά του δεν υποφέρει από τους παγετούς με τις υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες του αέρα, διότι η σπορά του ξεκινά όταν οι θερμοκρασίες φτάσουν τους 14-15ο C.

Σε περιπτώσεις πρώιμης σποράς και αλλαγής του καιρού, ένα όψιμος παγετός της ανοίξεως μπορεί να καταστρέψει το φυτάριο του βαμβακιού και να υποχρεώσει του παραγωγούς σε επανασπορά.

Αντίθετα, σε περίπτωση καύσωνα, Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη του βαμβακιού.

Ιδανική τιμή θερμοκρασίας του εδάφους στο βαμβάκι

Όσον αναφορά τη θερμοκρασία του εδάφους, υπάρχει μεγαλύτερος περιορισμός κατά την σπορά των σπόρων του βαμβακιού. Η θερμοκρασία του εδάφους κατά τη σπορά πρέπει να είναι γύρω στους 15ο C, καθώς χαμηλότερες θερμοκρασίες καθυστερούν το φύτρωμα και οι σπόροι μπορεί να εμφανίσουν προσβολές από μύκητες.

Πώς επιδρά η υγρασία αέρα την καλλιέργεια του βαμβακιού

Το βαμβάκι είναι μια ετήσια καλλιέργεια που αρδεύεται μετά το φύτρωμα έως ένα με δύο μήνες πριν τη συγκομιδή του.

Η ατμοσφαιρική υγρασία, μπορεί να επηρεάσει μόνο τη περίοδο της σποράς και του φυτρώματος. Συνθήκες ξηρασίας (Υγρασία < 30%) εμποδίζουν το σπόρο να εκπτύξει την ρίζα και τα πρώτα ψευδή φύλλα τα οποία θα δώσουν την ώθηση ανάπτυξης στο φυτάριο. Πολλές φορές τα φυτάρια εκπτύσσονται κανονικά και λόγω ξηρασίας αδυνατούν να προχωρήσουν και ξηραίνονται.

Αντιθέτως, ξηρικές συνθήκες είναι επιθυμητές στην περίοδο της συγκομιδής για το άνοιγμα των καρυδιών του φυτού (καψών) και την μείωση της επιβλαβούς υγρασίας του σύσπορου βαμβακιού.

Σε περίπτωση αυξημένης ατμοσφαιρικής υγρασίας, δημιουργούνται προβλήματα στα νεαρά φυτά του βαμβακιού, όπου πολύ εύκολα προσβάλλεται από μύκητες εδάφους και καταστρέφεται (λιώνει).

Αντίστοιχα, επίσης, οι υψηλές υγρασίες στην συγκομιδή του βαμβακιού δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στην ποιότητα του παραγώμενου προϊόντος λόγω ελλιπούς ανοίγματος των καρυδιών και σχηματισμού κολλώδους υφής του σύσπορου βαμβακιού (καραμέλα)

Η επίδραση της υγρασίας του εδάφους στην βαμβακοφυτεία

Η υπερβολική ύπαρξη εδαφικού νερού (Υγρασία εδάφους <10cb) επηρεάζει αισθητά την παραγωγή τις καλλιέργειας του βαμβακιού. Αυτό συμβαίνει γιατί εντείνεται η βλαστική ανάπτυξη του φυτού σε βάρος του σχηματισμού καρποφόρων οργάνων (καρυδιών).

Οι πλημμύρες είναι σπάνια περίπτωση στο βαμβάκι γιατί καλλιεργείται το καλοκαίρι. Μόνο σε περιπτώσεις που βρίσκεται στο στάδιο του φυτρώματος επηρεάζεται από την πλημμύρα η ανάπτυξη του φυτού, λόγω κακής αναπνοής των ριζών και εμφάνισης μυκητολογικών ασθενειών της ρίζας.

Επειδή το βαμβάκι ως ετήσια καλλιέργεια αρδεύεται, υποφέρει από την έλλειψη εδαφικού νερού (Υγρασία εδάφους >25cb), κυρίως στα στάδια ανάπτυξης των καρποφόρων οργάνων.

Στις περιπτώσεις αυτές έλλειψης εδαφικού υγρασίας, Μπορεί να προκληθεί πτώση ανθέων, κτενιών και νεαρών καρυδιών από την άνθηση ως το τέλος της καρπόδεσης. Επίσης, απότομες μεταβολές εδαφικού νερού, από έλλειψη σε πλήρη κορεσμό, δημιουργεί επίσης καρπόπτωση.

Πώς επηρεάζει ο ισχυρός άνεμος την καλλιέργεια βαμβακιού

Ο ισχυρός άνεμος επηρεάζει το βαμβάκι στις περιόδους πρώτης ανάπτυξης και κατά την συγκομιδή.

Οι νεαροί βλαστοί μπορούν να καταστραφούν και να χρειάζεται επανεγκατάσταση της φυτείας, επίσης στη περίοδο συγκομιδής όταν έχουν ανοίξει τα καρύδια (κάψες) δημιουργείται απομάκρυνση και πτώση του σύσπορου βαμβακιού στο έδαφος με αποτέλεσμα υποβάθμιση της παραγωγής.

Επίσης μηχανικές καταστροφές σε φύλλα και καρύδια επηρεάζουν την ποιότητα και το χρόνο της συγκομιδής.

4. Ελιά

Πώς επηρεάζεται η ελιά από τη θερμοκρασία του αέρα

Η ελιά είναι ένα δέντρο το οποίο παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες του παγετόύ έως τους -7ο C, όπου δεν ζημιώνεται στα παραγωγικά της όργανα. Σε περιπτώσεις περαιτέρω μείωσης της θερμοκρασίας έως -12ο C, το δένδρο συνεχίζει να αντέχει με απώλειες στην παραγωγή του.

Σε αντίθετη περίπτωση, Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν μόνο την λειτουργία της φωτοσύνθεσης αν ξεπεράσουν τους 35ο C ή σε λίγες ποικιλίες τους 40ο C.

Εν γένει η ελιά είναι ανθεκτική στον καύσωνα της χώρας μας (40-45ο C)

Θερμοκρασία του εδάφους στην ελιά

Κατά την παραγωγική ζωή της ελιάς, η θερμοκρασία τους εδάφους δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την καλλιέργεια. Η ελιά επηρεάζεται από τη θερμοκρασία του εδάφους κυρίως κατά την φύτευση-εγκατάσταση των νεαρών δένδρων. Κατά τη περίοδο αυτή, η θερμοκρασία δεν θα πρέπει μειώνεται κάτω των -5ο C.

Επιπτώσεις ακραίων τιμών ατμοσφαιρικής υγρασίας στην παραγωγή της ελιάς

Το ποσοστό ατμοσφαιρικής υγρασίας στην ατμόσφαιρα, είναι ένας ατμοσφαιρικός παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την καλλιέργεια της ελιάς. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση ατμοσφαρικής υγρασίας <30% κατά την περίοδο της ανθοφορίας της ελιάς, μπορεί να προκληθεί ανθόρροια (πτώση ανθέων ή πολύ νεαρών καρπιδίων) και στη συνέχεια, μείωση της παραγωγής.

Επίσης, την περίοδο της ανάπτυξης του καρπού, με ταυτόχρονη έλλειψη ποτίσματος, μπορεί να προκληθεί συρρίκνωση αυτού, μη αναστρέψιμη ,με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του και της ποσότητας παραγωγής το ελαιολάδου ή της βρώσιμης ελιάς.

Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσοστό υγρασίας του περιβάλλοντος κοντά στα σημεία κορεσμού της ατμόσφαιρας, δηλαδή >70%, επιδρά αρνητικά στην φυτοϋγεία του δένδρου, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μυκητολογικών ασθενειών (π.χ. Κυκλοκόνιο), που δύσκολα καταπολεμούνται σε αυτές τις συνθήκες. Από μία άλλη οπτική, η ατμοσφαιρική υγρασία την περίοδο ανάπτυξης και ωρίμανσης του καρπού μπορεί ακόμη και να διατηρήσει τον καρπό σε καλή ποιοτική κατάσταση, με αποτέλεσμα την καλή παραγωγή.

Η εδαφική υγρασία στον ελαιώνα, επιδράσεις

Οι ανάγκες της ελιάς σε εδαφικό νερό είναι πάνω από 450 mm.

Η ελιά είναι μια πολυετής καλλιέργεια που συνήθως δεν αρδεύεται, κυρίως οι ελαιοπαραγωγικές ποικιλίες ενώ αντίθετα, οι βρώσιμες ποικιλίες αρδεύονται.

Ο κορεσμός σε υγρασία εδάφους (Υγρασία εδάφους <10cb) προκαλεί συνήθως ασφυξία στο ριζικό σύστημα και μειώνει τη απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων. Σε παρατεταμένες πλημμύρες παρατηρούνται ξηράνσεις κλαδιών και απώλεια παραγωγής. Επίσης, απότομες μεταβολές στη υγρασία του εδάφους μπορούν να προκαλέσουν σοκ στο δένδρο της ελιάς με αποτέλεσμα απώλεια ανθέων ή καρπών

Η ξηρασία αντιθέτως (Υγρασία εδάφους >25cb) είναι περισσότερο επικίνδυνη για την ελιά.

Η έλλειψη εδαφικού νερού τη περίοδο της άνθησης δημιουργεί ατελή άνθη που δεν εξελίσσονται σε καρπούς. Στο στάδιο του δεσίματος, με έλλειψη εδαφικής υγρασίας έχουμε και τη δημιουργία λιγότερων ελαιόκαρπων, ενώ κατά την περίοδο της ωρίμανσης προκαλείται υποβάθμιση της ποιότητας και ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος.

Ισχυροί άνεμοι κατά την παραγωγή της ελιάς

Ο άνεμος επηρεάζει πολυπλεύρως την ανάπτυξη και την παραγωγή της ελιάς.

Ισχυρός άνεμος πάνω από 4Β δημιουργεί προβλήματα στην δυνατότητα φυτοπροστασίας, σπάσιμο κλάδων, καρπόπτωση, μείωση το νερού στα φύλλα λόγω διαπνοής, συρρίκνωση του καρπού και υποβάθμιση του ελαιολάδου.

Σε ακραίες περιπτώσεις ισχυρών εντάσεων ανέμου, έχει παρατηρηθεί μέχρι και ξερίζωμα δέντρων ελιάς.

5. Καλαμπόκι


Ακραίες τιμές της θερμοκρασίας αέρα στο καλαμπόκι

Το καλαμπόκι δεν επηρεάζεται από τους παγετούς της άνοιξης, εκτός όμως των περιπτώσεων πρώιμης σποράς, όπου μπορούν να καταστραφούν τα νεαρά φυτά. Η σπορά συνήθως γίνεται όταν η θερμοκρασία είναι άνω των 15ο C. Επίσης, όταν το ύψος του φυτού είναι τουλάχιστον 15 εκ., τα νεαρά φυτά του καλαμποκιού ανταπεξέρχονται σε ανταπεξέρχεται σε ελαφρύς παγετούς.

Στην αντίθετη περίπτωση της επικράτησης καύσωνα, Οι υψηλές θερμοκρασίες άνω των 30ο C, κατά τη περίοδο της επικονίασης και γονιμοποίησης, επηρεάζουν το γέμισμα του σπάδικα (ρόκας), με αποτέλεσμα μείωση των αποδόσεων. Επίσης, σε θερμοκρασίες άνω των 30ο C το καλαμπόκι/ αραβόσιτος επηρεάζεται σε άλλη φάση της καλλιεργητικής περιόδου, η ανάπτυξη του φυτού και η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τη ρίζα.

Τέλος, θερμοκρασίες άνω των 38-46ο C, ασπρίζουν οι κορυφές των φυτών του καλαμποκιού και ακολουθεί η ξήρανσή τους.

Ο ρόλος της θερμοκρασίας εδάφους στην καλλιέργεια του καλαμποκιού/ αραβοσίτου

Η θερμοκρασία του εδάφους παίζει σημαντικό ρόλο στην αρχή της καλλιέργειας του αραβοσίτου. Για να βλαστήσει ο σπόρος του καλαμποκιού, πρέπει οι τιμές της θερμοκρασίας του εδάφους να είναι άνω των 10ο C. Σε χαμηλότερες τιμές θερμοκρασίας, αυξάνεται ο χρόνος φυτρώματος των φυτών καθώς και ο κίνδυνος καταστροφής του σπόρου από ασθένειες του εδάφους.

Πώς επιδρά η ατμοσφαιρική υγρασία στην ανάπτυξη του καλαμποκιού/ αραβοσίτου

Το καλαμπόκι είναι μια ετήσια καλλιέργεια που αρδεύεται συστηματικά μέχρι και ένα μήνα πριν τη συγκομιδή του. Η πιο σημαντική περίοδος στην ανάπτυξη της καλλιέργειας είναι η περίοδος εμφάνισης της κορυφαίας ταξιανθίας (φόβης) που παράγει τη γύρη και επικονιάζει τους σπάδικες (ρόκες). Η ατμοσφαιρική υγρασία σε κανονικά επίπεδα(40%-60%) βοηθά την βλάστηση των γυρεόκοκκων και τη καλή γονιμοποίηση του σπάδικα, άρα την παραγωγή. Η ξηρασία ή Ατμοσφαιρική Υγρασία <30%, δυσκολεύει τη διεργασία αυτή και πολλές φορές ο σπάδικας φαίνεται να έχει κενά ή κακοσχηματισμένους σπόρους. Επιθυμητή είναι η ξηρασία κατά την περίοδο της συγκομιδής του καλαμποκιού ώστε ο σπόρος να είναι απαλλαγμένος από υγρασία, αν και σε περιπτώσεις συγκομιδής σπόρου με υψηλή υγρασία (> του 15%) χρησιμοποιούνται ξηραντήρια.


Η υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία δεν επηρεάζει την απόδοση του καλαμποκιού, εκτός εάν επικρατήσει κατά το στάδιο της βλάστησης του σπόρου, όπου τα φυτά χάνονται και είναι αναγκαία η επανασπορά. Επίσης, συνεχής υψηλή υγρασία, άνω του 70%, κατά την περίοδο της γονιμοποίησης του φυτού, εμποδίζει την μετακίνηση των γυρεόκοκκων στο ίδιο το φυτό ή σε κοντινά φυτά, με αποτέλεσμα ατελές γέμισμα του σπάδικα.

Ανάγκες σε εδαφική υγρασία και επιπτώσεις ακραίων τιμών στο καλαμπόκι/ αραβόσιτο

Οι ανάγκες του καλαμποκιού σε εδαφικό νερό είναι αρκετά υψηλές και ανέρχονται στα 400-800mm νερού. Η υψηλή περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό (Εδαφική Υγρασία <10cb), είναι αναγκαία κατά την γονιμοποίηση και μέχρι να ολοκληρωθεί η ωρίμανση του σπάδικα (μετάξωμα). Υπερβολικό εδαφικό νερό κατά τη συγκομιδή δεν επιτρέπει την επαρκή ξήρανση του καρπού του καλαμποκιού και την ασφαλή-υγιή αποθήκευση του.

Στην περίπτωση της έλλειψης νερού στο έδαφος κατά την ανάπτυξη των φυτών του καλαμποκιού δεν επηρεάζει ιδιαίτερα το φυτό μέχρι το στάδιο της εμφάνισης της κορυφαίας ταξιανθίας, διότι έχει τη δυνατότητα να αντλεί νερό από βάθος ως 1,5μ. Μια έλλειψη εδαφικού νερού (Υγρασία εδάφους >25cb) επηρεάζει την ανάπτυξη του σπάδικα και τελικά τη παραγωγή.

Επιπτώσεις του ισχυρού ανέμου σε φυτά καλαμποκιού

Το καλαμπόκι μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 2,5 μέτρα, γεγονός που σε περίπτωση επικράτησης ισχυρών άνεμων, υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στην καλλιέργεια. Ισχυροί άνεμοι άνω των 4 μποφόρ, μπορούν να προκαλέσουν πλάγιασμα του στελέχους του φυτού με αποτέλεσμα υποβάθμιση της παραγωγής έως και συνολική καταστροφή της.

bottom of page