top of page

Όροι Χρήσης & Προσωπικά Δεδομένα

Σχετικά με εμάς

Το HellenicWeather.com και η ομώνυμη εφαρμογή για android κινητά ή tablets «Hellenic Weather», είναι μια πλατφόρμα πρόγνωσης καιρού για την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, η δημιουργία του οποίου είναι αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ο στόχος της σελίδας είναι η διάδοση έγκαιρων και αξιόπιστων προγνώσεων καιρού σε όλους, με κάθε δυνατό τρόπο, για κάθε σημείο της Ελλάδας και όλου του κόσμου, 24 ώρες το 24-ωρο. 

 

 

1. Όροι Χρήσης

 

Αποποίηση Ευθύνης

Οι προγνώσεις που μεταδίδονται μέσω του HellenicWeather.com και της ομώνυμης εφαρμογής για android κινητά ή tablets «Hellenic Weather», παράγονται με βάση τις πιο πρόσφατες και κατά το δυνατό ευρύτερα αποδεκτές μεθοδολογίες πρόγνωσης καιρού στο χώρο της επιστημονικής κοινότητας. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς βελτιώσεις που γίνονται στον τομέα της μετεωρολογίας και της πρόγνωσης καιρού, οι προγνώσεις εμπεριέχουν πάντα σφάλματα αβεβαιότητας και αποκλίσεις από τις παρατηρούμενες πραγματικές τιμές.

 • Ο επισκέπτης πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη του την πιθανότητα λανθασμένης πρόγνωσης.

 • Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι η χρήση των πληροφοριών και των μηχανισμών που παρέχονται γίνεται με δική του ευθύνη. Η ομάδα του Hellenic Weather δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που διατίθενται είναι πάντα σωστές.

 • Η παρούσα αποποίηση ευθύνης εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε σφάλμα στο περιεχόμενο, ή έλλειψη πληροφόρησης, διακοπή ή καθυστέρηση παροχής των πληροφοριών ή επιβάρυνσης του υπολογιστικού φόρτου του τελικού χρήστη.

 • Σε καμία περίπτωση η ομάδα του Hellenic Weather ή οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται στην παροχή πληροφοριών από και προς τον κόμβο αυτό έχει ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του κόμβου. Ο χρήστης αποδέχεται ότι αυτή η αποποίηση ευθύνης ισχύει για το σύνολο των πληροφοριών και των υπηρεσιών που διατίθενται στον κόμβο.

 • Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του κόμβου αυτού συνιστούν πρωτογενές υλικό, και είναι ιδιοκτησία της ομάδας Hellenic Weather.

 

Διαθεσιμότητα Περιεχομένου

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του κόμβου διατίθενται ελεύθερα για προσωπική ή εμπορική χρήση με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων:

 • Μπορεί να γίνεται ελεύθερα αναπαραγωγή ή αναμετάδοση της πληροφορίας που διατίθεται από τον ιστοχώρο αυτό, με όποια μορφή και αν αυτή διατίθεται (κείμενο, υπερσύνδεσμο, εικόνα, ήχο, video, κλπ.) με απλή αποδεδειγμένη εξουσιοδότηση του χρήστη γραπτή ή ηλεκτρονική και με μοναδική υποχρέωση του χρήστη την σε κάθε περίπτωση αναφορά στην πρωτογενή πηγή, δηλαδή στον παρόντα ιστοχώρο www.hellenicweather.com.

 • Οι υπηρεσίες που παρέχονται ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν διαφημιστικά μηνύματα πελατών του Hellenic Weather και μηχανισμούς αξιοποίησης πλεονάζουσας υπολογιστικής ισχύος του τελικού χρήστη. Ο χρήστης της υπηρεσίας δηλώνει ρητά οτι δέχεται να δημοσιεύει με την εκάστοτε υπηρεσία τα αντίστοιχα διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης δέχεται ανεπιφύλακτα την χρήση των μηχανισμών αξιοποίησης της υπολογιστικής ισχύος του τελικού χρήστη χωρίς καμία απολύτως αξίωση πέραν αυτής της ίδιας της παροχής των δεδομένων πρόγωσης καιρού.

 • Η δέσμευση της αναφοράς στην πηγή και της ανεπιφύλακτης χρήσης των μηχανισμών αξιοποίησης υπολογιστικής ισχύος τελικού χρήστη ισχύει και δεσμεύει αναδρομικά όλους όσους καθίστανται παραλήπτες ή αναπαραγωγείς ή αναμεταδότες της πληροφορίας απευθείας ή μέσω τρίτων. Οι ενδιάμεσοι και τελικοί αποδέκτες των υπηρεσιών του παρόντος ιστοχώρου δηλώνουν ανεπιφύλακτα οτι το hellenicweather.com και οι συνεργαζόμενοι με αυτόν δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη αναφορικά με την ενδεχόμενη επιβάρυνση του υπολογιστικού φόρτου του συστήματος του τελικού χρήστη, καθώς και για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία δύναται προκύψει σε οποιονδήποτε από τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ρητά δηλώνουν οτι η χρήση του περιεχομένου, των υπηρεσιών και των μηχανισμών του παρόντος ιστοχώρου γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη τους.

 • Καμία άλλη δέσμευση υφίσταται από την πλευρά του χρήστη ή του αναπαραγωγέα, ή του αναμεταδότη, πλην της απλής αναφοράς στην πρωτογενή πηγή των δεδομένων και της ανεπιφύλακτης αποδοχής της χρήσης των μηχανισμών αξιοποίησης της υπολογιστικής ισχύος των τελικών χρηστών.

 • Ειδικότερα, προκειμένου για την αναμετάδοση της πληροφορίας μέσω τρίτου διαδικτυακού τόπου, ο διαχειριστής του θα πρέπει να ενσωματώνει σε προφανές σημείο υπερσύνδεσμο στον πρωτογενή ιστοχώρο www.hellenicweather.com. Η μετάδοση του περιεχομένου μέσω απλού γραπτού κειμένου ή αρχείου ήχου θα πρέπει να γίνεται αυτούσια όπως αυτή παρέχεται από το αυτόματο σύστημα του παρόντος ιστοχώρου και σε κάθε περίπτωση να φέρει την επιγραφή ή την εκφορά “Η πρόγνωση του καιρού είναι μια προσφορά του www.hellenicweather.com”. Η αναπαραγωγή της πρόγνωσης μέσω των video πρόγνωσης θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκειά του να προβάλει σε εμφανές σημείο την αναφορά: “Μία προσφορά του www.hellenicweather.com”.

 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Στο Hellenic Weather ενδέχεται να προβάλλονται αυτόματα επικαιροποοιούμενοι μεμονωμένοι σύνδεσμοι ή λίστες συνδέσμων προς εξωτερικές πηγές δεδομένων (εικόνας, ήχου, video, κειμένου, μετρήσεων, webcams, παρατηρήσεων, κλπ) διαθέσιμων στο διαδίκτυο. Tο Hellenic Weather με κανένα τρόπο δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και το περιεχόμενο των εικόνων-συνδέσμων, την ορθότητα και την ισχύ των ίδιων των συνδέσμων και του περιεχομένου των ιστοχώρων στους οποίους αυτοί παραπέμπουν.
Οι σύνδεσμοι συνιστούν αποκλειστικά και μόνο συγκεντρωτικές παραπομπές σε πηγές και όχι πρωτογενές υλικό του Hellenic Weather. Οι εικόνες των συνδέσμων, οι ίδιοι οι σύνδεσμοι και το περιεχόμενο των ιστοχώρων στους οποίους αυτοί παραπέμπουν δεν αποτελούν ιδιοκτησία του Hellenic Weather. Η παρατήρηση και χρήση των συνδέσμων αυτών γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ενδεχόμενη αναφορά από τρίτους σε τέτοιου είδους πληροφορία ή και αναπαραγωγή της γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη τους.
Οι ιστοχώροι των συνδέσμων αλλά και οι ίδιοι οι σύνδεσμοι ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς και ειδικούς κανόνες πρόσβασης και χρήσης. Το Hellenic Weather λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό σε τέτοιου είδους κανόνες και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρησή τους. Παρόλα αυτά, εξ αιτίας του πλήθους και της συχνότητας με την οποία τα δεδομένα αυτής της μορφής προστίθενται, αφαιρούνται, μεταβάλλονται και επικαιροποιούνται ενδέχεται να προκύψουν περιορισμοί λανθάνοντες έγκαιρης αντιμετώπισης. Οι χρήστες του Hellenic Weather παρακαλούνται να αναφέρουν άμεσα περιπτώσεις δυνητικής προσβολής τέτοιων κανόνων προκειμένου να διασφαλίζεται διαρκώς η ποιότητα των συνδέσμων και ο πλήρης σεβασμός των κανόνων των πηγών.

 

Διαφημίσεις

Για το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο διαφημιζόμενος. Το Hellenic Weather δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων και των ιστότοπων στους οποίους παραπέμπουν.
Απαγορεύεται η διαφήμιση παράνομων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και πορνογραφικού υλικού. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης ή της ισχύουσας νομοθεσίας, ο διαφημιζόμενος θα διώκεται ποινικά.

 

Τροποποίηση όρων

Οι παρόντες όροι μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο του hellenicweather.com είναι ελεύθερα διαθέσιμες με την επιφύλαξη των παραπάνω παραγράφων. Το hellenicweather.com δεν διατηρεί γενικό αρχείο ενδιάμεσων ή τελικών αποδεκτών των υπηρεσιών του. Οι ενδιάμεσοι και τελικοί, άμεσοι ή έμμεσοι, αποδέκτες των υπηρεσιών και του περιεχομένου του παρόντος ιστοχώρου οφείλουν με δική τους ευθύνη να διατηρούνται ενήμεροι για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης.

 

 

2. Προσωπικά δεδομένα

 

Συλλογή, χρήση και κοινή χρήση πληροφοριών

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε προσωπικές διευθύνσεις email αποκλειστικά και μόνο από τους χρήστες που με τη συναίνεσή τους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter (Subscribers) ή έχουν γίνει μέλη (Members) στο Hellenic Weather, προκειμένου να τους αποστέλλεται αυτόματη ενημέρωση μέσω email όταν πραγματοποιείται μία αλλαγή εντός του Hellenic Weather όπως για παράδειγμα, ανέβασμα νέου άρθρου, δημοσίευση νέου στοιχείου στο foroum κτλ. Τα δεδομένα αυτά δεν αποστέλλονται σε καμία περίπτωση σε τρίτους.

 

Πολιτική απορρήτου

Αυτή η σελίδα αποσκοπεί στην ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση των Προσωπικών Πληροφοριών εάν κάποιος αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία μας.

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας, τότε αποδέχεστε τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών σε σχέση με αυτήν την πολιτική. Οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για την παροχή και τη βελτίωση της Υπηρεσίας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ούτε θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε οποιονδήποτε εκτός από αυτά που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου έχουν τις ίδιες έννοιες με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι στο Hellenic Weather εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Για καλύτερη εμπειρία, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να απαιτήσουμε από εσάς να μας δώσετε ορισμένες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που ζητάμε θα διατηρηθούν από εμάς και θα χρησιμοποιηθούν όπως περιγράφεται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων που ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας.
Σύνδεσμος για την πολιτική απορρήτου τρίτων παρόχων υπηρεσιών που χρησιμοποιεί η εφαρμογή

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος ασφάλειας των πληροφοριών μας

Το Hellenic Weather ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων θα ήθελε να διαβεβαιώσει τους επισκέπτες/χρήστες ότι:

 • Τηρεί τις αρχές νομιμότητας, διαφάνειας, ακρίβειας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας σε όλες τις εκφάνσεις της, καθώς και ότι εναρμονιζόμενη πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) εφαρμόζει τα Κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα (Κ.Τ.Ο.Μ.) για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητά σας, γεγονός ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας για αυτό.

 • Πραγματοποιεί συνεχούς ελέγχους υποδομής για την ανίχνευση αδυναμιών και πιθανών εισβολών, ευπαθειών στα συστήματα κτλ

 • Προβαίνει στη χρήση πρωτοκόλλου “https” για τη ασφαλή και κρυπτογραφημένη επικοινωνία χρήστη με το Hellenic Weather

 • Για την πρόσβαση μέσω φυλλομετρητή, γίνεται χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας (SSL Certificates domain validated)

 

Δεδομένα καταγραφής

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας, σε περίπτωση σφάλματος στην εφαρμογή συλλέγουμε δεδομένα και πληροφορίες (μέσω προϊόντων τρίτων) από το τηλέφωνό σας που ονομάζεται Data Log. Αυτά τα δεδομένα καταγραφής ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση του πρωτοκόλλου διαδικτύου της συσκευής σας (“IP”), το όνομα της συσκευής, την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, τη διαμόρφωση της εφαρμογής κατά τη χρήση της υπηρεσίας μας, την ώρα και την ημερομηνία χρήσης της υπηρεσίας και άλλα στατιστικά στοιχεία .

 

Cookies

Τα cookies είναι αρχεία με μικρή ποσότητα δεδομένων που χρησιμοποιούνται συνήθως ως ανώνυμα μοναδικά αναγνωριστικά. Αυτά αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε και αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

Αυτή η Υπηρεσία χρηστιμοποιεί τα «cookies» για στατιστικούς λόγους και συγκεκριμένα για τη μέτρηση της επισκεψημότητας και της αλληλεπίδρασης με το Hellenic Weather. Επιπλέον, εφαρμογή ενδέχεται να χρησιμοποιεί κώδικα τρίτων και βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούν “cookie” για τη συλλογή πληροφοριών και τη βελτίωση των υπηρεσιών τους. Έχετε την επιλογή είτε να αποδεχτείτε είτε να απορρίψετε αυτά τα cookies και να γνωρίζετε πότε αποστέλλεται ένα cookie στη συσκευή σας. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookie μας, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα αυτής της Υπηρεσίας.

 

Πάροχοι υπηρεσιών

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες από τρίτες εταιρείες και ιδιώτες για τους ακόλουθους λόγους:

 • Για να διευκολύνουμε την Υπηρεσία μας

 • Να παρασχεθεί μία Υπηρεσία εκ μέρους μας

 • Για την εκτέλεση συσχετιζόμενων υπηρεσιών

 • Για να μας βοηθήσετε στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η Υπηρεσία μας.

Θέλουμε να ενημερώσουμε τους χρήστες αυτής της Υπηρεσίας ότι αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στις Προσωπικές σας Πληροφορίες. Ο λόγος είναι η εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί για λογαριασμό μας. Ωστόσο, είναι υποχρεωμένοι να μην αποκαλύπτουν ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

 

Ασφάλεια

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας στην παροχή των Προσωπικών σας Πληροφοριών, επομένως προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία τους. Αλλά θυμηθείτε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και αξιόπιστη και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά του.

 

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το Hellenic Weather δύναται να περιέχει συνδέσεις οι οποίες παραπέμπουν μέσω “δεσμών”, hyperlinks, admob ή διαφημιστικών banners προς άλλους δικτυακούς τόπους. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο, θα μεταφερθείτε σε αυτόν τον ιστότοπο. Λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι εξωτερικοί ιστότοποι δεν λειτουργούν από εμάς. Επομένως, σας συμβουλεύουμε να ανατρέξετε στην Πολιτική απορρήτου αυτών των ιστότοπων. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων.

 

Παιδικό απόρρητο

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία από παιδιά κάτω των 13 ετών. Σε περίπτωση που ανακαλύψουμε ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών μας παρείχε προσωπικά στοιχεία, τα διαγράφουμε αμέσως από τους διακομιστές μας. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας παρείχε προσωπικά στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας για να μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες.

 

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας κατά καιρούς. Επομένως, συνιστάται να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές. Εμείς θα
θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή η σελίδα.

Αυτή η πολιτική ισχύει από το 1/11/2020

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με την Πολιτική απορρήτου, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο “Στοιχεία επικοινωνίας εφαρμογής”.

bottom of page